ลูกประคบสมุนไพร

ดูเว็บ

จัดทำโดย
นายธีรภัทร์  ฉิมพลีสวรรค์             เลขที่   3
นายปฏิพัทธ์ พะเวียงคำ                 เลขที่   8
นางสาวนรินทร  สิงหรัตน์              เลขที่  15
นางสาวอมราลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา   เลขที่  23
นางสาวณัฏฐพร  สายสุพรรร์         เลขที่  29

ขนมปังสังขยา

ดูเว็บ

จัดทำโดย

นายธนบดี สมพงษ์ เลขที่ 2
นายธีรภัทร สมัครเขตต์การ เลขที่ 4
นางสาวรติมา ชังชั่ว เลขที่ 27
นางสาวมาธวี เพ็ชรเอี่ยม เลขที่ 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

รถเกี่ยวข้าว

ดูเว็บ

จัดทำโดย

นายณัชชา ประสาทเกษการ   เลขที่  1
นายเพชรรัตน์ กิ่งเนียม           เลขที่  6
นายวรากร พงษ์จิรกรรม         เลขที่  7
นายณัฐพงษ์ มีศิลป์               เลขที่ 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

รีวิวร้านอาหารในอุทัยธานี

ดูเว็บ

จัดทำโดย

นางสาวเขมมิกา อ่วมฉิม เลขที่ 15
นางสาวสตรีรัตน์ ชลนุชา เลขที่ 21
นางสาวอริสา สายจีน เลขที่ 24
นางสาวณัฐณิชา ลาศรี เลขที่ 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5