หน้าแรก

“Tell me and I forget,teach me and I may remember , invole me and I learn.”
-Benjamin Frankin


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์รวบรวมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กลุ่มที่ 2