ผลของเอทิลีนฯ

บทคัดย่อ
โครงงานการศึกษาผลของเอทิลีนธรรมชาติจากกล้วยหอมสุกที่มีผลต่อการทำลายระยะพักตัวและการเจริญเติบโตของหัวมันฝรั่ง มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของเอทิลีนธรรมชาติที่มีต่อหัวมันฝรั่งในระยะพักตัว 2)เปรียบเทียบการงอกของตามันฝรั่งในชุดทดลองที่ได้รับและไม่ได้รับเอทิลีนก่อนปลูก 3) เปรียบเทียบความสูงของต้นมันฝรั่งในชุดทดลองที่ได้รับและไม่ได้รับเอทิลีนก่อนปลูก มีวิธีดำเนินการโดยการนำมันฝรั่งที่อยู่ในระยะพักตัวในชุดที่บ่มไว้กับเอทิลีนเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนลงปลูก มาทำการปลูกโดยตัดตาของมันฝรั่งออกมาเป็นบล็อกและใช้วิธีการปลูกบล็อคตาในกระถางโดยใช้ดินร่วนปนทราย บันทึกผลเป็นระยะเวลา 12 วัน โดยบันทึกผลลักษณะของหัวมันฝรั่งหลังได้รับเอทิลีนก่อนลงปลูก จำนวนการงอกของตามันฝรั่งในแต่ละวันและความสูงของมันฝรั่ง
จากผลการทดลองพบว่า 1) หัวมันฝรั่งที่ได้รับเอทิลีนมีการแตกตาข้างและตาหัว ในขณะที่หัวมันฝรั่งที่ไม่ได้รับเอทิลีนไม่มีการแตกตาข้าง 2) มันฝรั่งชุดที่ได้รับเอทิลีนมีจำนวนต้นที่งอกรวมมากกว่า ชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีน 38.02% และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองมีจำนวนต้นที่งอกมากกว่ามันฝรั่งชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีน 3) ความสูงเฉลี่ยของมันฝรั่งชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีนมากกว่าชุดที่ได้รับเอทิลีน 2.52 เซนติเมตร

แกลเลอรี

หนึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ผลของเอทิลีนฯ”

  1. สวัสดี นี่คือความเห็น
    เพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบ การแก้ไข และการลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นบนหน้าควบคุม
    รูปแทนตัวของผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *