ผลของ BA และ NAA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดและรากในฟิโลเชอร์รี่เรด

บทคัดย่อ
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดฟิโลเดนดรอนเชอรี่เรดจากเนื้อเยื่อแคลลัส นำแคลลัสจากสูตรอาหารดังกล่าวมาชักนำให้เกิดยอด โดยเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลการทดลองพบว่า สูตรอาหาร D : BA 2 mg/l สามารถชักนำให้ โดยมีแคลลัสพัฒนาเป็นยอดได้มากที่สุด จำนวนยอดเท่ากับ 23 ยอด มีอัตราการเกิดยอดเท่ากับ 44.67 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดรากฟิโลเดนดรอนเชอรี่เรด นำยอดจากสูตรอาหารดังกล่าวมาชักนำให้เกิดราก โดยเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลการทดลองพบว่าสูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L ที่ระยะเวลา 7 วัน เริ่มพบการเจริญเติบโตของราก แต่ในทางตรงกันข้ามไม่พบการเจริญเติบโตของรากที่ระยะเวลาเดียวกันในสูตรอาหารอื่นๆ แต่เริ่มพบที่ระยะเวลาหลังจาก 7 วันเป็นต้นไป และเมื่อพิจารณาที่ระยะเวลา 35 วัน พบว่า สูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L สามารถชักนำให้ยอดพัฒนาเป็นรากได้มากที่สุด โดยมีจำนวนรากเท่ากับ 4.26 ราก และความยาวรากเท่ากับ 1.58 เซนติเมตร และสูตรอาหารที่มีการเจริญเติบโตของรากน้อยที่สุด คือ สูตรอาหาร C : MS ที่เติม NAA 0.2 mg/L โดยมีจำนวนรากเท่ากับ 4.06 ราก และความยาวรากเท่ากับ 1.2 เซนติเมตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *